Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Půjčování techniky

Do výuky zaměstnancům VŠE

V semestru během výukového období zpravidla o přestávkách mezi výukou (10 minut před přestávkou a 5 minut po přestávce), individuálně po předchozí domluvě.

Mimo semestr a během zkouškovém období na písemnou žádost, alespoň 2 dny předem.

Vždy oproti zaměstnaneckému průkazu VŠE.

Technika k zapůjčení

Třetím osobám do výuky a mimo výuku

Přednášejícím bez pracovního poměru s VŠE na základě písemné žádosti zaměstnance VŠE, v níž musí být uvedeno jméno osoby, které bude technika zapůjčena, datum, hodina (od do) a místnost, kam má být technika zapůjčena. Žádost zašlete vedoucímu AVO.

Přednášejícím doktorandům uvedeným v InSIS VŠE půjčujeme techniku na jejich přednášky po písemném souhlasu vedoucí/ho katedry a po předložení identifikační karty. Souhlas musí obsahovat celé jméno doktoranda, ID číslo jeho studentské identifikační karty, předmět, který vyučuje a název požadované techniky (např. klopový mikrofon, klíč od zvuku).

Pronájmy OSM kontaktní osobě uvedené v platné a útvarem OSM schválené objednávce.

Studentským spolkům registrovaným na VŠE a na jejich akce konané v areálu VŠE Žižkov. Proškolenému zástupci spolku uvedeném na řádně potvrzené žádosti „žádance-půjčence“ oproti jeho studentské identifikační kartě. Žádost je nutné vyplnit s technikem AVO v IB 135 alespoň 3 pracovní dny předem. Žadatel studentský tajemník potvrdí svým podpisem, že zástupci studentského spolku, který je uvedený na žádosti, může zaměstnanec AVO techniku pro žadatele vypůjčit. Žadatelem (studentským tajemníkem) podepsaná žádost musí být doručena do AVO IB 135 alespoň 1 den předem. Vyplnění žádosti může provést s technikem AVO i jiný člen spolku, než který je uveden v žádosti jako zástupce, musí ale v žádosti uvést identifikační číslo karty a jméno tohoto zástupce.

Ostatním na písemnou žádost zaslanou na pronajmy@vse.cz.


Translate »