Technická pomoc

Hlášení závad online

Provozní závady techniky hlaste ihned telefonicky službě. Čísla linek jsou uvedena na přístroji v pořadí podle dostupnosti služby AVO.

Volte nejprve první číslo. Proškolený technik AVO dokáže poradit rychle na dálku. Má-li obsazeno, zkuste další čísla na službu AVO v jiné budově, nebo telefon nechte vyzvánět déle, technik obsluhuje jiného vyučujícího.

O přestávce je služba na telefonu vždy. Po přestávce provádí technici (služba) AVO individuální servis a zajišťují další služby, proto nemusí být telefonicky ihned dostupní.

Hlášení závad v elektronické podobě, objednávky služeb a připomínky posílejte na centrální adresu  avo@vse.cz

Do předmětu prosím uveďte označení místnosti.

Je-li to možné, uveďte váš telefonický kontakt.

Služba odpovědná za úsek vás informuje viz. Kontakty


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »