Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Jak zapnu dataprojektor

Ve staré budově (SB)

Nové učebny SB

M15, SB 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 302, 303, 305, 305A, 306, 307, 308

V těchto učebnách jsou instalovány dva dataprojektory. Hlavní dataprojektor zobrazuje na plátno a druhý dataprojektor na interaktivní tabuli. Pro prezentaci lze použít oba nezávisle.

TIP: Tlačítkem ALL OFF (slouží i pro vypínání) na panelu v pravém vzdáleném rohu katedry zapněte systém. Vyberte dataprojektor pro zobrazení prezentace a zařízení z kterého budete prezentovat. Pro hlavní dataprojektor je to katedrový počítač označený tlačítkem PC 1, vstup HDMI 1 nebo VGA 1 pro notebook. Dataprojektor interaktivní tabule lze použít pouze pro PC a HDMI vstup stejně označený.

Původní učebny SB

SB 018, 019, 126, 210, 213, 240, 304, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334

Dataprojektor je připravený v pohotovostním stavu a dálkové ovládání položené na katedře.

TIP: Namiřte na dataprojektor dálkové ovládání a stiskněte dlouze tlačítko pro zapnutí (většinou červené tlačítko na ovladači), dokud nedojde ke změně stavu kontrolky na dataprojektoru (rozsvítí se nebo změní barvu).
Po skončení výuky (nepokračujete-li po krátké přestávce) vypněte dataprojektor dvojím stisknutím stejného tlačítka (nezapomeňte opět mířit směrem na dataprojektor).

a

SB 112, 127, 211, 212, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 309, 321, 322, 323, 324, 335, 408, 409, 410, 411, 412

Dataprojektor ovládá vypínač na zdi mezi tabulí a oknem.

TIP: Dataprojektor nelze jednoduše zapnout, když je vypínač dataprojektoru na zdi ve stavu zapnuto. Je nutné, aby byl vypínač alespoň 2 minuty vypnutý. Pak můžete vypínačem dataprojektor zapnout.

V Nové budově (NB)

Posluchárny A B (C) D

Jsou vybaveny vestavěným ozvučením, dataprojektorem a nově tlačítkovým ovládáním z katedry s bezdrátovým mikrofonem dostupným na zaměstnaneckou kartu pod víkem katedry.

TIP: Na tlačítkovém panelu u levého rohu katedry vyhledejte pro zapnutí dataprojektoru řadu začínající tlačítkem označeným PROJECTOR OFF. Požadovaný vstup vyberte tlačítky PC ON, VGA ON, HDMI ON v této v řadě. Pro katedrový počítač je to PC ON. Kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí nebo rozbliká a dataprojektor během cca 1 minuty začne promítat obraz na plochu za vámi. Přepínat mezi zdroji obrazu, např. mezi PC a notebookem lze kdykoli bez čekání.

Pozor! K vypnutí dataprojektoru je nutné tlačítko PROJECTOR OFF držet 2 sekundy, dokud se nad tlačítkem nerozsvítí (nezačne blikat) kontrolka.

Postup pro výběr zvuku a mikrofonu je stejný. K vypnutí slouží tlačítko SOUND OFF

Posluchárna C

Posluchárna C je vybavena dvěma výkonnými dataprojektory, vestavěným ozvučením a nově tlačítkovým ovládáním z katedry s bezdrátovým mikrofonem dostupným na zaměstnaneckou kartu pod víkem katedry.

TIP: Pro prezentaci jedním dataprojektorem použijte PROJECTOR CENTRAL. Panel s tlačítky je umístěný u levého rohu katedry. V řadě začínající tlačítkem označeným PROJECTOR OFF vyberte požadovaný vstup tlačítky PC ON, VGA ON, HDMI ON. Pro katedrový počítač je to PC ON. Kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí nebo rozbliká a dataprojektor během cca 1 minuty začne promítat obraz na plochu za vámi. Přepínat mezi zdroji obrazu, např. mezi PC a notebookem lze kdykoli bez čekání. To samé platí pro druhý dataprojektor.

Pozor! K vypnutí dataprojektoru je nutné tlačítko PROJECTOR OFF držet 2 sekundy, dokud se nad tlačítkem nerozsvítí (nezačne blikat) kontrolka. Každý dataprojektor je nutné vypnout zvlášť.

Postup pro výběr zvuku a mikrofonu je stejný. K vypnutí slouží tlačítko SOUND OFF

Extra tip: Zjednodušte si vypnutí. Máte-li zapnutý zároveň zvuk i dataprojektor, stačí k vypnutí přidržet na 5 sec tlačítko OK uprostřed navigačních kláves v pravém dolním rohu ovládacího panelu.

Likešova aula

Na nové katedře je umístěno původní ovládání dataprojektoru v levém horním rohu a nově bezdrátový mikrofon dostupný na zaměstnaneckou kartu pod víkem katedry.

TIP: Zapněte dataprojektor tlačítkem ON. Počkejte, než tlačítko přestane blikat. Nemačkejte ostatní tlačítka. Volba vstupu není možná, dokud tlačítko ON trvale nesvítí. Pak zvolte vstup PC pro katedrové PC, VGA nebo HDMI pro notebook, Video pro vizualizér.

NB 456, 459, 469, 470, 471, 472

Dataprojektor je připravený v pohotovostním stavu a dálkové ovládání položené na katedře.

TIP: Namiřte na dataprojektor dálkové ovládání a stiskněte dlouze tlačítko pro zapnutí (většinou červené tlačítko na ovladači), dokud nedojde ke změně stavu kontrolky na dataprojektoru (rozsvítí se nebo změní barvu).
Po skončení výuky (nepokračujete-li po krátké přestávce) vypněte dataprojektor dvojím stisknutím stejného tlačítka (nezapomeňte opět mířit směrem na dataprojektor).

NB 177A, 177B

Dataprojektor a zařízení pro prezentaci (PC/notebook s výstupem VGA) zapojíte tlačítky z katedry.

TIP: Stiskněte tlačítko ON a tlačítko vstupu PC Portable pro notebook nebo PC pro katedrový počítač. Pro vypnutí dataprojektoru po přednášce stiskněte tlačítko OFF.

! Nevypínejte dataprojektor pokud pokračujete ve výuce během následujících 15 minut.

169 (zasedací místnost rektora)

Dataprojektory ovládá dotykový systém. Ovládání je na předsednickém stole.

TIP: Zavolejte technika AVO z VA nebo se jím nechte proškolit předem, nebo si přečtěte návod.

Ve Vencovského aule (VA)

Na nové katedře je umístěno původní ovládání přepínání vstupů do dataprojektoru v levém horním rohu a nově bezdrátový mikrofon dostupný na zaměstnaneckou kartu pod víkem katedry.

K zapnutí techniky mimo pravidelnou výuku je nutné předem informovat obsluhu v režii místnosti zde. Rezervace posluchárny v InSISu není zároveň rezervací technické obsluhy. Na pravidelnou výuku v semestru je zapnuté ozvučení s dataprojektory a klopový mikrofon dostupný vyučujícím na zaměstnaneckou kartu v katedře.

TIP: Ve zkouškovém období, o prázdninách, svátcích, ve dnech pracovního klidu a volna si domluvte techniku minimálně tři dny předem osobně v režii VA, nebo elektronicky na adrese avo@vse.cz.

V učebnách Rajské budovy (RB)

RB209, RB210, RB211, RB212 a RB213 – velké učebny

Dataprojektor je připravený v pohotovostním stavu a dálkové ovládání položené na katedře. Zvuk viz  Mám problém s ozvučením

TIP: Namiřte na dataprojektor dálkové ovládání a stiskněte dlouze tlačítko pro zapnutí (většinou červené tlačítko na ovladači), dokud nedojde ke změně stavu kontrolky na dataprojektoru (rozsvítí se nebo změní barvu).
Po skončení výuky (nepokračujete-li po krátké přestávce) vypněte dataprojektor dvojím stisknutím stejného tlačítka (nezapomeňte opět mířit směrem na dataprojektor).

a

RB104, RB105, RB106, RB107, RB112, RB113, RB114, RB116, RB203, RB204, RB205, RB206, RB207 – malé učebny

Dataprojektor ovládá označený vypínač umístěný na zdi mezi tabulí a oknem.

TIP: Najděte na zdi vypínač označený “DP ZAP/VYP“. Ten může být schovaný za posuvnou tabulí. Tabuli odsuňte doprava. Když je vypínač dataprojektoru na zdi ve stavu zapnuto, dataprojektor nelze vypnout a ihned zapnout. Je nutné, nechat vypínač 2 minuty vypnutý. Počkejte a pak vypínačem dataprojektor zapněte.

V RB 101

Na nové katedře je ovládání přepínání vstupů do dataprojektoru na vizualizéru a nově bezdrátový mikrofon dostupný na zaměstnaneckou kartu pod víkem katedry.

K zapnutí techniky mimo pravidelnou výuku je nutné předem informovat obsluhu v režii místnosti IB 135 zde. Rezervace posluchárny v InSISu není zároveň rezervací technické obsluhy. Na pravidelnou výuku v semestru je zapnuté ozvučení s dataprojektorem a klopový mikrofon dostupný vyučujícímu na zaměstnaneckou kartu v katedře.

TIP: Ve zkouškovém období, o prázdninách, svátcích, ve dnech pracovního klidu a volna si domluvte techniku minimálně tři dny předem osobně v režii IB 135, nebo elektronicky na adrese avo@vse.cz.

V učebnách na Jižním městě (JM)

JM 103, 104,105, počítačová 382

Dataprojektor je připravený v pohotovostním stavu a dálkové ovládání položené na katedře.

TIP: Namiřte na dataprojektor dálkové ovládání a stiskněte tlačítko pro zapnutí (většinou červené tlačítko na ovladači), dokud nedojde ke změně stavu kontrolky na dataprojektoru (rozsvítí se nebo změní barvu).
Po skončení výuky (nepokračujete-li po krátké přestávce) vypněte dataprojektor stisknutím jiného tlačítka (Standby nebo OFF) pro vypnutí (nezapomeňte opět mířit směrem na dataprojektor).

JM 203, 219, 272, 310, počítačové 357, 359, 360, 361

Dataprojektor je připravený v pohotovostním stavu a dálkové ovládání položené na katedře.

TIP: Namiřte na dataprojektor dálkové ovládání a stiskněte dlouze tlačítko pro zapnutí (většinou červené tlačítko na ovladači), dokud nedojde ke změně stavu kontrolky na dataprojektoru (rozsvítí se nebo změní barvu).
Po skončení výuky (nepokračujete-li po krátké přestávce) vypněte dataprojektor dvojím stisknutím stejného tlačítka (nezapomeňte opět mířit směrem na dataprojektor).

JM 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 188, 189, 206, 207, 209, 210, 211, 217, 237, 239, 252, 271, 288, 290, 309, 312, 313, 314, 322, 342, 362a, 362b, 364

Dataprojektor ovládá vypínač na zdi mezi tabulí a oknem.

TIP: Dataprojektor nelze jednoduše zapnout, když je vypínač dataprojektoru na zdi ve stavu zapnuto. Je nutné, aby byl vypínač alespoň 2 minuty vypnutý. Pak můžete vypínačem dataprojektor zapnout.

352 PC studovna bez dataprojektoru


Translate »