Mám problém s interaktivní tabulí

M15, SB 103, 104, 105, 107, 108, 109, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 302, 303, 305, 306, 307, 308

Interaktivní tabule zobrazují signál z katedrového PC a zařízení připojeného přes rozhraní HDMI. VGA připojení není možné. Pro interaktivitu je nutné mít instalován správný ovladač (viz. Download) a zkalibrovat plochu.

TIP: Nepoužíváte-li interaktivitu tabule, není nutný ovladač ani kalibrovat. K připojení použijte tlačítka na ovládacím panelu katedry. Tlačítkem ALL OFF (slouží i pro vypínání) na panelu v pravém vzdáleném rohu katedry zapněte systém a vyberte zdroj signálu z PC nebo HDMI, podle toho z kterého budete prezentovat. Podrobný návod k ovládání naleznete zde a k interaktivní tabuli zde. Školení zajišťuje technik AVO v SB 300A.

SB 106, 110, 111, 205, 209, 305A

Keramické interaktivní tabule se speciálním perem. Zobrazují signál z katedrového PC a zařízení připojeného přes rozhraní HDMI. VGA připojení není možné. Pro interaktivitu je nutné mít instalován správný ovladač (viz. Download), zkalibrovat plochu a připojit USB kabel označený IT. Speciální pero, které vypadá a zapíná se jako propisovací tužka na psaní, je uložené v katedře.

TIP: Nepoužíváte-li interaktivitu tabule, není nutný ovladač ani kalibrovat. K připojení použijte tlačítka na ovládacím panelu katedry. Tlačítkem ALL OFF (slouží i pro vypínání) na panelu v pravém vzdáleném rohu katedry zapněte systém a vyberte zdroj signálu z PC nebo HDMI, podle toho z kterého budete prezentovat. Podrobný návod k ovládání naleznete zde a k interaktivní tabuli zde. Školení zajišťuje technik AVO v SB 300A.

TIP pro všechny „malé ale hezké“:

Pokud nedosáhnete na horní část interaktivní tabule (křížek – zavření, atd.), použijte menší dotykový monitor vlevo na katedře.

UPOZORNĚNÍ: Neměňte rozlišení terminálu a tabule.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »