Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mám problém s ozvučením

Stará budova (SB)

Nové učebny s interaktivními tabulemi a tlačítkovým ovládáním AV techniky:

M15, SB 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 302, 303, 305, 306, 307, 308

Ozvučení je umístěné v podhledu. Zdroj zvuku je nutné zvolit tlačítkem se symbolem reproduktoru na ovládacím panelu v pravém zadním rohu katedry.

TIP: Zkontrolujte nastavení úrovně hlasitosti na liště v PC. Zvolte správný zdroj zvuku tlačítkem se symbolem reproduktoru.

Nové učebny s televizorem a tlačítkovým ovládáním AV techniky:

SB 106, 110, 111, 205, 209, 305A

V těchto učebnách není na panelu tlačítko zvuku, ten je automaticky reprodukován s obrazem na zvoleném zařízení (TV/dataprojektor interaktivní tabule).

Oba zvuky v dataprojektoru i televizoru jsou nastaveny na maximum.

TIP: Zkontrolujte nastavení úrovně hlasitosti na liště v PC a vpravo na liště interaktivní tabule.

Původní učebny s novou interaktivní tabulí v SB:

SB 329

Zvuk je reprodukován z reproduktorů se samostatným ovládáním po levé straně tabule.

TIP: Zkontrolujte úroveň hlasitosti na liště v PC a ovládání hlasitosti v dolní části levého reproduktoru tabule otočte doprava.

SB 330

Zvuk je reprodukován z reproduktorů po stranách tabule.

TIP: Zkontrolujte úroveň hlasitosti na liště v PC.

Původní učebny SB s instalovaným ozvučením v SB:

SB326

Zvuk je reprodukován třemi reproduktory u stropu. Jeden nad tabulí a dva v rozích. Reproduktory jsou zapnuté a nastavené.

TIP: Zkontrolujte na liště v PC úroveň hlasitosti.

V ostatních učebnách s AV vybavením v SB: 018, 019, 112, 126, 127, 211, 212, 213, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 304, 309, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 331, 332, 333, 334, 408, 409, 410, 411, 412

Zvuk je z dataprojektoru je pouze doplňkový. Nahrávky nemusí být reprodukovány dostatečně věrně a hlasitě.

TIP: Doporučujeme domluvit si zapůjčení externího reproduktoru v AVO SB 300A.

Nová budova (NB)

Posluchárny A B C D

Jsou vybaveny vestavěným ozvučeným a nově tlačítkovým ovládáním z katedry s bezdrátovým mikrofonem dostupným na zaměstnaneckou kartu pod víkem katedry.

TIP: Na tlačítkovém panelu u levého rohu katedry vyhledejte pro zapnutí zvuku řadu začínající tlačítkem označeným SOUND OFF. Požadovaný vstup vyberte tlačítky PC ON, VGA ON, HDMI ON v této v řadě. Pro katedrový počítač je to PC ON. Aktivní zvuk signalizuje kontrolka nad tlačítkem. Přepínat mezi zdroji zvuku, např. mezi PC a notebookem, nebo vypnout zvuk lze okamžitě. Mikrofon vypnete tlačítkem mikrofonu MIC ON/OFF, celkový zvuk tlačítkem SOUND OFF, nebo celý systém přidržením tlačítka OK po dobu 5 sec. Na zařízení nastavte průměrnou hlasitost a k doladění úrovně použijte otočný knoflík na panelu.

POZOR! Hlasitost mikrofonu nelze regulovat. Doporučené umístění je vně oblečení ve vzdálenosti 12 -20 cm pod bradou ve svislé ose těla.

TIP: Zapnutí mikrofonu ověřte poklepem. Při správné funkci uslyšíte v reproduktorech klepání. Do mikrofonu je zakázáno foukat!

Likešova aula

Je vybavena vestavěným ozvučeným, vizualizérem, tlačítkovým ovládáním z katedry s bezdrátovým mikrofonem nově dostupným na zaměstnaneckou kartu pod víkem katedry.

TIP: Pro reprodukci použijte klíč, který najdete zavěšený v katedře pod víkem. Klíč vložte do zámku v krabici s ovládáním osvětlení na zdi vlevo u tabule. Klíčem otočte po směru hodinových ručiček, zamáčkněte a otočte zpět tak, aby zůstal zamáčknutý. Stav indikuje kontrolka vedle. Reprodukce z mikrofonu a PC je připravena. Externí zařízení připojte pomocí kabelu se sluchátkovým jackem (v notebooku s HDMI je nutné definovat výstup zvuku do sluchátek).

Závěrem u zařízení vybraného k reprodukci nastavte průměrnou hlasitost a k doladění úrovně použijte otočný knoflík na panelu.

POZOR! Hlasitost mikrofonu nelze regulovat. Doporučené umístění je vně oblečení ve vzdálenosti 12 -20 cm pod bradou ve svislé ose těla.

TIP: Zapnutí mikrofonu ověřte poklepem. Při správné funkci uslyšíte v reproduktorech klepání. Do mikrofonu je zakázáno foukat!

NB 456, 459, 469, 470, 471, 472

Zvuk se zapíná dálkovým ovladačem.

TIP: Dálkovým ovladačem (je položený na katedře) zamiřte na reproduktor umístěný nad katedrou u stropu vedle okna a stiskněte „input 1“.

Pozor! Po několika minutách nepoužívání se zvuk sám vypne. V tom případě jej znovu zapněte.

NB 177A, 177B

Zvuk je reprodukován z podhledu ve stropě, ovládání úrovně hlasitosti a připojení zdroje zvuku (PC/notebook nebo jiné zařízení se sluchátkovým výstupem) je umístněné na katedře.

TIP: Zvolte výstup z používaného zařízení PC Portable (notebook), nebo PC a zkontrolujte nastavení úrovně hlasitosti na liště v PC/notebooku

169 (zasedací místnost rektora)

Zvuk je reprodukován z podhledu ve stropě. Úroveň hlasitosti zapnutí se ovládá z dotykového panelu na předsednickém stole.

TIP: Zavolejte technika AVO z VA nebo se jím nechte proškolit předem, nebo si přečtěte návod.

Vencovského aula (VA)

Zvuk je napevno nastavený obsluhou z místnosti režie VA.

TIP: Zkontrolujte si před začátkem přednášky úroveň hlasitosti prezentace a upravte na liště v PC. Je-li zvuk nesrozumitelný nebo nedostatečný zavolejte obsluhu.

Rajská budova (RB)

Posluchárny RB209, RB210, RB211, RB212 a RB213 jsou ozvučeny v podhledu z katedry.

TIP: Vyzvedněte si klíč v IB 135 (vchod vedle vstupu do jídelny pro zaměstnance), kde vám technik vysvětlí postup, nebo si přečtěte návod.

Učebny RB105, RB106, RB107, RB112, RB113, RB114, RB116, RB203, RB204, RB205, RB206 a RB207

Zvuk z dataprojektoru je pouze doplňkový. Nahrávky nemusí být reprodukovány dostatečně věrně a hlasitě.

TIP: Doporučujeme domluvit si zapůjčení externího reproduktoru v AVO místnost IB 135 (vchod vedle vstupu do jídelny pro zaměstnance).

Učebny RB103, RB104

Zvuk je reprodukován třemi reproduktory u stropu. Jeden nad tabulí a dva v rozích. Reproduktory jsou zapnuté a nastavené.

TIP: Zkontrolujte na liště v PC úroveň hlasitosti a připojení kabelu se sluchátkovým Jackem do sluchátkového výstupu PC (jeden výstup je vpředu a druhý dole vzadu).

Posluchárna RB101

Zvuk je napevno nastavený obsluhou z místnosti režie IB 135.

TIP: Zkontrolujte si před začátkem přednášky úroveň hlasitosti prezentace a upravte na liště v PC. Je-li zvuk nesrozumitelný nebo nedostatečný zavolejte obsluhu.

Jižní město (JM)

Posluchárny JM 103, 104, 105

Zvuk je napevno nastavený obsluhou z místnosti AVO – JM 384.

TIP: Zkontrolujte si před začátkem přednášky úroveň hlasitosti prezentace a upravte na liště v PC. Je-li zvuk nesrozumitelný nebo nedostatečný zavolejte obsluhu.

Jazykové učebny JM 206, 207, 209, 210, 211, 217, 271, 310, 342

Ozvučení je uzamčené ve skříňce.

TIP: Vyzvedněte si klíče na katedře u kolegů, přečtěte si návod, nebo se nechte proškolit předem technikem AVO JM 384.

Učebny JM 158, 159, 161, 162, 163, 219, 272, 322, 362a, 362b

Ozvučení učebny je zajištěno přenosným zařízením Kombibox vpravo vedle katedry.

TIP: V horní části Kombiboxu najděte zelené tlačítko a přepněte. Zapnuté tlačítko musí svítit. Kombiboxy jsou různé. Nenajdete-li zelené tlačítko, hledejte černé tlačítko vlevo na boku u napájecího kabelu. Toto tlačítko po zapnutí nesvítí. Na Kombiboxu zkontrolujte úroveň hlasitosti (otočný knoflík Volume musí být v cca polovině otáčky). Zkontrolujte zvuk spuštěním zdroje zvuku. V PC upravte hlasitost vpravo na dolní liště.

Učebny JM 164, 165, 188, 189, 203, 237, 239, 252, 288, 290, 309, 312, 313, 314, 364

Nejsou vybaveny ozvučením.

TIP: Domluvte si zapůjčení reproduktorů v AVO JM 384.

Počítačové učebny JM 357, 359, 360, 361, 382

Nejsou vybaveny ozvučením.

TIP: Domluvte si zapůjčení reproduktorů v AVO JM 384.


Translate »