Nemohu se přihlásit

Na vině může být klávesnice. Pokud je vadná, bude některý znak chybět. Pokud je česká nebo anglická, bude prohozený znak „Y“ a „Z“.

TIP: Napište vaše aktuální heslo do InSISu místo svého USERNAME. Nezapínejte dataprojektor, heslo je viditelné pro ostatní. Je-li vše v pořádku, zapište heslo do správného pole.

Při přihlašování je vypnutá numerická klávesnice a nelze psát čísla.

TIP: Stiskněte tlačítko Num Lock umístněné vpravo na klávesnici a sledujte, jestli se rozsvítí, nebo zhasne kontrolka kousek nad ním. Kontrolka musí svítit.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »